Publications

Comment choisir des plants de qualité, 2020
Réfrigération de fruits et légumes, 2020
Կենսագազի արտադրություն
Կտավատի յուղի արտադրություն
Հացազգիների Մշակության առանձնահատկություններ
Չորանոցային տնտեսություն
Վայրի Հավաք
SHEN Guide for Farmers, 2017 (in English)