Home

Գործունեության ոլորտներ

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ

Անցյալ դարի 90-ականների սկզբին Հայաստանը նախկին Խորհրդային հանրապետությունների շարքում առաջինն իրականացրեց գյուղատնտեսական ակտիվների, այդ թվում՝ հողերի, անասունների, ընտանի թռչունների և գյուղատնտեսական...Read more

Օրգանական գյուղատնտեսություն

Շեն ԲՀԿ-ն առաջինն է Հայաստանում սկսել զբաղվել օրգանական գյուղատնտեսական արտադրությամբ գյուղական տնային տնտեսությունների համար նոր, կայուն և շրջակա միջավայրի համար անվնաս եկամուտների աղբյուր ստեղծելու նպատակով...Read more

Ոչ-գյուղատնտեսական եկամուտներ

Չնայած, որ գյուղատնտեսությունը հանդիսանում է գյուղական տնային տնտեսությունների հիմնական տնտեսական գործունեությունը և զգալի մաս է կազմում նրանց եկամուտներում, գյուղացիների ընտանեկան բյուջեն կարող է համալրվել...Read more

Շահառուների համախմբում

Շեն ԲՀԿ-ի ամենաառաջին ծրագիրն է եղել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքում 17 տների կառուցումը հայազգի փախստականների համար, որոնք 1988թ.-ին մազապուրծ էին եղել Սումգայիթի (Ադրբեջան) ջարդերից:...Read more

Համայնքային զարգացում

Խոցելի համայնքի կամ համայնքների խմբի Համայնքային համապարփակ զարգացումը (ՀՀԶ) սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական հիմնախնդիրների ինտեգրումն ու դրանց համակարգված լուծումն է: Շեն ԲՀԿ-ն ակտիվորեն կիրառում է այս...Read more

Սոցիալական ենթակառուցվածքներ

20-րդ դարի 90-ականներից Շեն ԲՀԿ-ն մեկնարկել է սոցիալական ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրերի իրականացումը: Կոնկրետ սոցիալական ծրագրի ընտրությունը հիմնվում է համայնքի հետագա տնտեսական զարգացման հեռանկարի...Read more

Բնապահպանական կրթություն

ԽՍՀՄ-ում բավականին ցածր մակարդակի վրա էր մարդկանց գիտելիքները շրջակա միջավայրի խնդիրների վերաբերյալ և համապատասխանաբար անպատասխանատու վերաբերմունք կար բնության նկատմամբ: Դա հատկապես բացասական հետևանքներ...Read more

Անտառների վերականգնում

Հայաստանի անկախության առաջին տարիների էներգետիկ ճգնաժամը բավականին բացասական ազդեցություն ունեցավ շրջակա միջավայրի, հատկապես՝ անտառների վրա: Այդ ժամանակաշրջանում և՛ գյուղական, և՛ քաղաքային բնակչությունը որպես...Read more

Կանաչ համայնքներ

Կանաչ համայնքների ծրագրի նպատակներից մեկն է դպրոցների, մանկապարտեզների, համայնքային և արվեստի կենտրոնների հարևանությամբ գտնվող ճանապարհների եզրերին ծառերի տնկումը: Համաձայն համայնքների հետ կնքված պայմանագրերի...Read more