Լուրեր

Գործնական դասընթաց պտղատու այգիների վաղ գարնանային էտի և մշակության վերաբերյալ
Սյունիք-Զարգացում ՀԿ և Շեն ԲՀԿ կողմից իրականացվող «Պտղաբուծության շուկայի զարգացում Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում» ծրագրի շրջանակներում մարտի 7-ին Սյունիք ՀԿ-ի փորձացուցադրական այգում տեղի ունեցավ...Read more
Անվար ցանքի առավելությունների ներկայացում Մեղրաշեն և Մեղրաշատ համայնքների ֆերմերների համար
2020թ. մարտի 3-ին և 4-ին UMCOR կազմակերպության կողմից ֆինանսավորվող «Աջակցություն Մեղրաշեն և Մեղրաշատ գյուղերի զարգացմանը» ծրագրի շրջանակում Շիրակի մարզի շահառու Մեղրաշեն և Մեղրաշատ համայնքների ֆերմերների...Read more
Անվար ցանքի առավելությունների ներկայացում Ձիթհանքով համայնքի ֆերմերներին
2020թ. փետրվարի 25-ին UMCOR կազմակերպության կողմից ֆինանսավորվող «Աջակցություն Ձիթհանքով գյուղի զարգացմանը» ծրագրի շրջանակում, Շիրակի մարզի շահառու Ձիթհանքով համայնքի ֆերմերների համար իրականացվել է դասընթաց՝ «...Read more
Համագործակցության նոր հեռանկարներ շահառու կոոպերատիվների և վերամշակողների միջև
2020թ. փետրվար 21-ին Շեն ԲՀԿ-ն կազմակերպել էր հանդիպում Շիրակի, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի գյուղատնտեսական մթերք արտադրող կոոպերատիվների, ֆերմերների և մթերող, վերամշակող կազմակերպությունների միջև:...Read more
Պտղաբուծության զարգացման համար տրամադրվող 2020թ. ՓԴԾ բիզնես պլանի լրացման կարգը
«Պտղաբուծության շուկայի զարգացման» ծրագրի շրջանակում կազմակերպվել էր ուսուցում 2020թ. փետրվարի 14-ին, որն ուղղված էր բիզնես պլանի լրացման կարգին, ինչպես նաև` լրացնելու ընթացքում առաջացած հարցերին: Ուսուցման...Read more
«Հայաստանում այգեպտղաբուծության ոլորտի զարգացման» ծրագիր
Փետրվարի 14-ին մեկնարկեց «Հայաստանում այգեպտղաբուծության ոլորտի զարգացման» ծրագիրը, որը իրականացվում է Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնի (ՖՐՈՒՏԵՆԻԱ) կողմից: ՇԵՆ ԲՀԿ-ն միջոցառմանը ապահովել էր պրակտիկ 7...Read more
2020թ. դրամաշնորհային ծրագրի ներկայացում և փաթեթի լրացնելու կարգի ուսուցանում Գեղարքունիքի մարզում
«Պտղաբուծության շուկայի զարգացում» ծրագրի շրջանակներում մեկնարկել է 2020թ. փոքր դրամաշնորհների մրցույթը: Դրամաշնորհները տրամադրվում են պտղաբուծության ոլոտի հետևյալ ուղղություններին՝ պտղի վերամշակում՝ չորացված...Read more
Այգուց դեպի շուկա
Պատրաստվել է վավերագրական ֆիլմ նվիրված «Պտղաբուծության շուկայի զարգացում Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում» ծրագրի արդյունքներին: Փոքր սառնարանային տնտեսությունների հիմնումը էապես բարձրացնում է...Read more
Մանկապարտեզի բացում Ձիթհանքով գյուղում
2019թ. դեկտեմբերի 18-ին տեղի ունեցավ Շիրակի մարզի Ձիթհանքով գյուղի մանկապարտեզի հանդիսավոր բացման արարողությունը: Գյուղը նախկինում երբեք մանկապարտեզ չի ունեցել: 20 երեխա հաճախում է հարմարավետ պայմաններում...Read more
Ձիթհանքով գյուղի շահառու ֆերմերների վերապատրաստման դասընթացներ
2019թ դեկտեմբերի 4-ին Շիրակի մարզի շահառու Ձիթհանքով համայնքի ֆերմերների համար իրականացվել տեսական դասընթաց՝ «Կոպերատիվի հիմնման հիմնական քայլերը» և «Ոսպի մշակության եկամտաբերության հաշվարկ» թեմաներով:...Read more