Լուրեր

Նվիրաբերություն ՀԱԱՀ-ին
Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքում հիմնված օրգանական գյուղատնտեսության դեռևս միակ ուսումնական կենտրոնը Շեն կազմակերպության տարեկան ժողովի որոշմամբ նվիրաբերվել է Հայաստանի Ազգային Ագրարային Համալսարանին: Որոշման...Read more
«Ռեսուսրների արդյունավետ օգտագործում և ռիսկերի գնահատում» պրակտիկ դասընթաց/ սեմինար
Հուլիսի 17-ին և 25-ին «Պտղաբուծության շուկայի զարգացում Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում» ծրագրի շրջանակներում Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում գործող մարքեթինգային խմբերի համար անցկացվեց գործնական...Read more
«Համագործակցության հմտություններ և համագործակցությունը որպես բիզնես հաջողության բանալի» պրակտիկ դասընթաց/ սեմինար
Հուլիսի 16-ին և 30-ին «Պտղաբուծության շուկայի զարգացում Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում» ծրագրի շրջանակներում Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում գործող մարքեթինգային խմբերի համար անցկացվեց պրակտիկ...Read more
Փոխայցելություն Լոռու մարզի Գարգառ, Գյուլագարակ և Օձուն համայնքներ
«Համապարփակ աջակցություն Հայաստանի գյուղական լեռնային շրջանների կայուն տնտեսական զարգացմանը» ծրագրի շրջանակներում հուլիսի 09-ին և 10-ին Սյունիքի մարզի Շաղատ, Անգեղակոթ, Շաքի և Գեղարքունիքի մարզի Արեգունի և...Read more
Վարդենիսի մարկետինգային խմբերի փոխայցելություն Սյունիք ՀԿ չրագործությամբ զբաղվող ֆերմերների
Հուլիսի 8-ին «Պտղաբուծության շուկայի զարգացում Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում» ծրագրի շրջանակներում Վարդենիսի նոր մարկետինգային խմբերի 8 ֆերմերների համար տեղի ունեցավ փոխայցելություն Սյունիք ՀԿ-ի չորացված...Read more
Կենսագազի կայանի և ջերմատան բացում Գեղամասար գյուղում
Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Համապարփակ աջակցություն Հայաստանի գյուղական լեռնային շրջանների կայուն տնտեսական զարգացմանը» ծրագրի շրջանակներում ս․թ․ հունիսի 21-ին կայացավ կենսագազի մեծ կայանի և...Read more
«Պտղատու այգիների վաղ գարնանային խնամք և էտի հմտություններ» պրակտիկ դասընթաց Վայոց Ձորի մարզում
Մայիսի 24-ին «Պտղաբուծության շուկայի զարգացում Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում» ծրագրի շրջանակներում Վայոց Ձորի մարզի 20 ֆերմերների համար տեղի ունեցավ գործնական դասընթաց «Պտղատու ծառերի և խաղողի վազերի էտ...Read more
Վայրի հավաքի դասընթաց Սյունիքի մարզում
«Համապարփակ աջակցություն Հայաստանի գյուղական լեռնային շրջանների կայուն տնտեսական զարգացմանը» ծրագրի շրջանակներում հունիսի 13-ին և 14 ին Սյունիքի մարզի Շաղատ, Անգեղակոթ և Շաքի շահառու համայնքներում տեղի...Read more
Պտղատու այգիների խնամք և պայքարի միջոցառումներ
«Պտղաբուծության շուկայի զարգացում Վարդենիսի և Վայոց Ձորի մարզերում» ծրագրի շրջանակներում 2019թ. մայիսի 29-ին Եղեգնաձորի Գետափ համայնքում կայացավ «Պտղատու այգիների խնամք և պայքարի միջոցառումներ» գործնական...Read more
Օրգանական գյուղատնտեսություն, ինչպաես դառնալ օրգանական մթերք արտադրող
2019թ. հունիսի 6-ին Արմավիրի մարզի Շենիկ համայնքում գտնվող «Ծիրանի այգի» ՍՊԸ-ի ուսումնական կենտրոնում ՀՀ Կրթության և Գիտության Նախարարության «Արմավիրի Տարածաշրջանային Պետական Քոլեջ»-ի ուսանողների համար տեղի...Read more