Ոռոգման նոր ջրագիծ

Գյուղում 142 տնտեսություն (735 բնակիչ) կօգտվեն ոռոգման ջրից։

Տարեթիվ: 
2017
Ակնկալվող արդյունք: 
80% կավելանա ոռոգման ջուրը
Գտնվելու վայրը: 
Դպրաբակ, Գեղարքունիքի մարզ
Պահանջվող գումարը եվրոյով: 
7500
Goal: 7,500.00