Դպրոցական խաղահրապարակի կառուցում

Ակնկալվող արդյունք: 
130 դպրոցականներ և ավելի քան 100 գյուղի երիտասարդներ հնարավորություն կունենան զբաղվել սպորտով
Գտնվելու վայրը: 
Ջրառատ, Շիրակի մարզ
Պահանջվող գումարը եվրոյով: 
6500
Goal: 6,500.00