Մանկապարտեզի կահույքի ձեռք բերում

Ակնկալվող արդյունք: 
Մանկապարտեզը կկարողանա գործել կահույք ունենալու դեպքում
Գտնվելու վայրը: 
Շահումյան, Լոռու մարզ
Պահանջվող գումարը եվրոյով: 
7000
Goal: 7,000.00