Շեն ԲՀԿ տարեկան ժողով

Հունվարի 26-ին տեղի ունեցավ Շեն ԲՀԿ-ի տարեկան ժողովը: Ընդունվեց կազմակերպության կանոնադրության լրամշակված տարբերակը, որը համապատասխանում է վերջերս ընդունված օրենքին: Տեղի ունեցան նաև ղեկավար մարմինների ընտրությունները: