Գործնական սեմինար պտղատու ծառերի էտի վերաբերյալ

Ապրիլի 12-ին HEKS-EPER կազմակերպության կողմից ֆինանսավորվող «Պտղաբուծության շուկաների զարգացման» ծրագրի շրջանակում Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ գյուղում Շենի գյուղատնտես-փորձագետը ներկայացրեց պրակտիկ էտի դասընթաց «Կորիզավորների, հնդավորների և խաղողի էտի հմտություններ» թեմայով: Մասնակիցներին ներկայացվեց նաև պտղատու մշակաբույսերի տնկանյութի ճիշտ ընտրության հմտությունները: Դասընթացին մասնակցեցին 20 ֆերմերներ, որոնք վերջում ստացան դասընթացի վերաբերյալ տեղեկատվական ձեռնարկ։