Դաշտային օր նվիրված վայրի ալոճի հավաքի առանձնահատկություններին

«Համապարփակ աջակցություն Հայաստանի գյուղական լեռնային շրջանների կայուն   տնտեսական զարգացմանը» ծրագրի շրջանակներում, սեպտեմբերի 13-ին Սյունիքի մարզի Շաղատ, Անգեղակոթ և Շաքի շահառու համայնքներում  տեղի կոոպերատիվների համար դաշտային պայմաններում անցկացվեց գործնական դասընթաց տվյալ գոտիականության համար արժեքավոր վայրի աճող ալոճի հավաքի տեխնիկայի և առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Սեմինարին մասնակցեցին 63 ֆերմերներ:

Կոոպերատիվի անդամներին և պոտենցիալ աշխատակիցներին տրամադրվել են պարկեր և տեղեկատվական գրքույկներ: Ուսուցանողը ճիշտ հավաքման հետ կապված գործնական խորհրդատվություն է տրամադրել: Խորհրդատվությունը ուղղված է եղել երկու նպատակի՝ վայրի հավաքված բույսերը պետք է ունենան ապրանքային տեսք և բնապահպանական տեսանկյունից վայրի հավաքը չպետք է վնասի բույսերի պոպուլյացիան: