Հեղեղատարերի մաքրում և պարբերաբար իրականացվող աղբահանության կազմակերպում

Տարեթիվ: 
2022
Ակնկալվող արդյունք: 
Համայնքում կանոնավոր կերպով կիրականացվի աղբահանություն՝ համայնքի բնակիչների միջոցներով
Գտնվելու վայրը: 
Dzithankov, Chirak Marz
Պահանջվող գումարը եվրոյով: 
3000
Goal: 3,000.00