Միջազգային և տեղական կազմակերպությունների կողմից հայտարարված դրամաշնորհային մրցույթներին դիմելու հարցում աջակցություն Վարդենիսի հին և նոր մարկետինգային խմբերի համար

Փետրվարի 17-ին «Շեն» ԲՀԿ կողմից կազմակերպվեց տեսական դասընթաց/խորհրդատվություն, որի ընթացքում ներկայացվեց միջազգային և տեղական կազմակերպությունների կողմից հայտարարված դրամաշնորհային մրցույթները, դրամաշնորհային ծրագրի տեղեկատվական փաթեթների ներկայացնելու կարգը:  Շեն կազմակերպության մասնագետների կողմից տրամադրվեց խորհրդատվություն դրամաշնորհի հայտերի ներկայացման հիմնական պահանջների և ժամկետների, լրացնելու կարգի վերաբերյալ: Դասընթաց խորհրդատվություն իրականցվեց «Պտղաբուծության շուկայի զարգացում Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում» ծրագրի շրջանակներում՝ Վարդենիսի 2018-2020թթ ձևվավորված  և նոր մարկետինգային խմբերի համար: