Հրապարակումներ

Ուղեցույց ֆերմերների համար, 2017 (հայերեն)
Գյուղատնտեսական կոոպերացիան Հայաստանում, 2017 (Հայերեն)
Հայկական օրգանական ծիրան, 2017թ․ (ռուսերեն)
Հայկական ծիրան, 2017թ․ (ռուսերեն)
Կորիզավորների հիվանդություններ
Կորիզավորների վնասատուներ
Օրգանական գյուղատնտեսության նվաճումները, 2016թ․
Հնդավոր պտղատեսակների էտ
Օրգանական մեղվաբուծության առանձնահատկությունները, Երևան 2015թ․
Բուժանյութեր օրգանական գյուղատնտեսության համար, Երևան 2015թ․