Հրապարակումներ

Պտղաբուծության շուկայի զարգացում մարքեթինգային խմբերի միջոցով․ Ծրագրի արդյունքները Գեղարքունիքի մարզում, 2021 թ․
Պտուղ բանջարեղենի սառնարանային պահպանություն, 2020
Ինչպես ընտրել որակյալ տնկիներ, 2020
Ագրոներդրանք, 2019
Ծնեբեկ, 2019
Կաթիլային ոռոգում, 2019
Կորիզավոր հիվանդություններ, 2019
Պտղատու այգիների հիմնում, 2019
Վահանակիրներ պաստառ, 2019
Պտղաբուծության զարգացման ազգային համաժողով, 2019