Հրապարակումներ

Կենսագազի արտադրություն
Կտավատի յուղի արտադրություն
Հացազգիների Մշակության առանձնահատկություններ
Հացահատիկային մշակաբույսերի հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումներ
Չորանոցային տնտեսություն
Վայրի Հավաք
Գյուղատնտեսական կոոպերացիան Հայաստանում, 2017 (Հայերեն)
Ուղեցույց ֆերմերների համար, 2017 (հայերեն)
Հայկական ծիրան, 2017թ․ (ռուսերեն)
Հայկական օրգանական ծիրան, 2017թ․ (ռուսերեն)