Հրապարակումներ

Հաճարի վերամշակում, ձավարի արտադրություն
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների դերը
Կենսագազի արտադրություն
Կտավատի յուղի արտադրություն
Հացազգիների Մշակության առանձնահատկություններ
Հացահատիկային մշակաբույսերի հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումներ
Չորանոցային տնտեսություն
Վայրի Հավաք
Գյուղատնտեսական կոոպերացիան Հայաստանում, 2017 (Հայերեն)
Ուղեցույց ֆերմերների համար, 2017 (հայերեն)