Հրապարակումներ

Պտղատու այգու հիմնում, 2018թ․
Օրգանական գյուղատնտեսությունում թույլատրվող բուժանյութեր և պարարտանյութեր, 2018թ․
Բանջարեղենի մշակության առանձնահատկությունները ջերմատան պայմաններում
Ինչպես դառնալ օրգանական մթերք արտադրող, 2017թ․
Առաջին օրգանական միրգ արտադրողների կոոպերատիվ, 2017թ․
Հաճարի վերամշակում, ձավարի արտադրություն
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների դերը
Կենսագազի արտադրություն
Կտավատի յուղի արտադրություն
Հացազգիների Մշակության առանձնահատկություններ