Հրապարակումներ

Ծրագիր գրքույկ
Հետազոտություն գյուղատնտեսական կոոպերատիվների գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական դաշտի և պետական աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ 2019
Կոոպերատիվների հաջողության պատմություններ (2019)
Պտղատու այգու հիմնում, 2018թ․
Օրգանական գյուղատնտեսությունում թույլատրվող բուժանյութեր և պարարտանյութեր, 2018թ․
Բանջարեղենի մշակության առանձնահատկությունները ջերմատան պայմաններում
Ինչպես դառնալ օրգանական մթերք արտադրող, 2017թ․
Առաջին օրգանական միրգ արտադրողների կոոպերատիվ, 2017թ․
Ելակետային հետազոտություն - տուրիստական արահետների ծրագիր (անգլերեն, 2018թ.)
Հաճարի վերամշակում, ձավարի արտադրություն