Հրապարակումներ

Հայկական օրգանական ծիրան, 2017թ․ (ռուսերեն)
Կորիզավորների հիվանդություններ
Օրգանական գյուղատնտեսության նվաճումները, 2016թ․
Հնդավոր պտղատեսակների էտ
Կորիզավորների վնասատուներ
Օրգանական մեղվաբուծության առանձնահատկությունները, Երևան 2015թ․
Բուժանյութեր օրգանական գյուղատնտեսության համար, Երևան 2015թ․
Կարտոֆիլի վնասատուները, Երևան 2015թ․
Խնձորենու և տանձենու վնասատուները, Երևան 2015թ․
Կարտոֆիլի վնասատուները, Երևան, 2015թ․