Ավարտված ծրագրեր

Անվանում Գտնվելու վայրը Տարեթիվ Հովանավոր
Մարտունի համայնքի համապարփակ զարգացման ծրագիր Մարտունի, Գեղարքունիքի մարզ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցություն, «Հայաստանի մանուկներ» հիմնադրամ, «Վորլդ վիժըն Հայաստան», «Զարգացման սկզբունքներ» ՀԿ, Հայ օգնության ֆոնդ և Շեն Ֆրանս