Ավարտված ծրագրեր

Անվանում Գտնվելու վայրը Տարեթիվ Հովանավոր
Ֆուտբոլի դաշտի կառուցում և համապատասխան գույքով ապահովում Շաղատ, Սյունիքի մարզ 2016 Յալկեզեան հիմնադրամ
Ֆուտբոլի դաշտի վերանորոգում և համապատասխան գույքով ապահովում Անգեղակոթ, Սյունիքի մարզ 2016 BfdW
Մանկապարտեզի կահավորում Ծովակ, Գեղարքունիքի մարզ 2015 BfdW
Համայնքային զարգացման ծրագրի իրականացում Թթուջուր, Գեղարքունիքի մարզ 2015 Yalkezian Foundation, BfdW
Կոոպերատիվի կարողությունների զարգացում Թթուջուր, Գեղարքունիքի մարզ 2015 Yalkezian Foundation, BfdW
Համայնքային զարգացման ծրագրի իրականացում 2015 BfdW, Շէն Ֆրանսիա
Կոոպերատիվի կարողությունների զարգացում 2015 BfdW, Շէն Ֆրանսիա
Խմելու ջրի ջրագծի վերակառուցում Անտառամեջ, Գեղարքունիքի մարզ 2015 Menez Ararat
Մանկապարտեզի նորոգում և կահավորում Լուսագյուղ, Արագածոտնի մարզ 2015 Մասնավոր նվիրատվություն
«Ակնոցներ Հայաստանի համար» ծրագիր Նոյեմբերյանի տարածաշրջան, Տավուշի մարզ 2015 UMAF-Փարիզ
15 հա անտառի հիմնում և ցանկապատում Արագյուղ, Արագածոտնի մարզ 2015 ECO/GiZ
3.8 հա անտառի հիմնում և ցանկապատում Լուսագյուղ, Արագածոտնի մարզ, 2015 ECO/GiZ
Ծառատունկի իրականացում Արագած, Արագածոտնի մարզ 2015 Յալկեզեան հիմնադրամ
«Մեկ գյուղ» ծրագիր Պառավաքար, Տավուշի մարզ 2015 Օրանժ Հիմնադրամ
Կոոպերատիվի կարողությունների զարգացում Պառավաքար, Տավուշի մարզ 2015 BfdW