Ավարտված ծրագրեր

Անվանում Գտնվելու վայրը Տարեթիվ Հովանավոր
Համակարգչային կենտրոնի հիմնում Զորական, Տավուշի մարզ 2014 Օրանժ/Հայաստան
Պտղաբուծության զարգացման միջոցով Գեղարքունիքի մարզի ֆերմերային տնտեսությունների եկամուտների բարելավում Կարճաղբյուր, Գեղարքունիքի մարզ, Ակունք, Կոտայքի մարզ, Խաչաղբյուր, Գեղարքունիքի մարզ, Ծովակ, Գեղարքունիքի մարզ, Շատջրեք, Գեղարքունիքի մարզ, Լուսակունք, Գեղարքունիքի մարզ, 2014 HEKS/EPER
Ֆուտբոլի դաշտի ցանկապատում, կահավորում Պառավաքար, Տավուշի մարզ 2014 Օրանժ Հիմնադրամ
Համայնքի զարգացման ռազմավարական եռամյա ծրագրի մշակում Թթուջուր, Գեղարքունիքի մարզ 2014 BfdW
Հանդիսությունների սրահի կահավորում Պառավաքար, Տավուշի մարզ 2014 BfdW
Համայնքի զարգացման ռազմավարական եռամյա ծրագրի մշակում Շաղատ, Շաքի, Անգեղակոթ, Սյունիքի մարզ 2014 BfdW
Համակարգչային կենտրոնի հիմնում Խնձորուտ, Վայոց Ձորի մարզ 2014 Օրանժ/Հայաստան
«Հարթավան կաթ» կաթի կոպերատիվի զարգացում Հարթավան, Արագածոտնի մարզ 2014 Օրանժ Հիմնադրամ
Հանդիսությունների սրահի կահավորում Հարթավան, Արագածոտնի մարզ 2014 BfdW
Համակարգչային կենտրոնի հիմնում Բնունիս, Սյունիքի մարզ 2014 Օրանժ/Հայաստան
Մանկապարտեզի կահավորում Աշոտավան, Սյունիքի մարզ, 2014 Օրանժ/Հայաստան
Համակարգչային կենտրոնի հիմնում Դավթաշեն, Արագածոտնի մարզ 2014 Օրանժ/Հայաստան
Համակարգչային կենտրոնի հիմնում Աքորի, Լոռու մարզ 2014 Օրանժ/Հայաստան
Մեկ գյուղ ծրագիր Հարթավան, Արագածոտնի մարզ 2014 Օրանժ Հիմնադրամ
Մանկապարտեզի կահավորում Բազում, Լոռու մարզ 2014 BfdW