Ավարտված ծրագրեր

Անվանում Գտնվելու վայրը Տարեթիվ Հովանավոր
33 հա նոր տնկվող անտառի ցանկապատում Քուչակ, Արագածոտնի մարզ 2016 ecoConsult/ GIZ
Անապահով ընտանիքների երեխաների համար ամառային <<Վերադարձ դեպի բնություն>> ճամբարի կազմակերպում Եղնաջուր գյուղում Եղնաջուր, Շիրակի մարզ 2016 BfdW
Բուժկետի վերանորոգում և կահավորում Շաղատ, Սյունիքի մարզ 2016 Յալկեզեան հիմնադրամ
Դպրոցի խաղահրապարակի կառուցում Շաղատ, Սյունիքի մարզ 2016 Յալկեզեան հիմնադրամ
Խմելու ջրագծի անցկացում Դպրաբակ, Գեղարքունիքի մարզ 2016 BfdW
Խմելու ջրի նոր ջրագծի անցկացում Մարտունի, Գեղարքունիքի մարզ 2016 Chene-France
Խմելու ջրի ջրահավաք ավազանների նորոգում Շաղատ, Սյունիքի մարզ 2016 Յալկեզեան հիմնադրամ
Ձեռագործի դասընթացների անկացում Մարտունի, Գեղարքունիքի մարզ 2016 BfdW
Մանկապարտեզի տանիքի վերանորոգում Թթուջուր, Գեղարքունիքի մարզ 2016 Յալկեզեան հիմնադրամ
Սիսիանի տարածաշրջանի 24 համայնքներում դպրոցահասակ երեխաներին ակնաբուժական օգնություն Սիսիան, Սյունիքի մարզ 2016 UMAF-Փարիզ
Փողոցային լուսավորության բարելավում Բերդավան, Տավուշի մարզ 2016 BfdW
Փողոցային լուսավորության բարելավում Պտղավան, Տավուշի մարզ 2016 BfdW
Օրգանական գյուղատնտեսության ուսումնական կենտրոնի կառուցում Ակունք, Կոտայքի մարզ 2016 BfdW, Regional Council of Auvergne Rhône-Alpes, Chene-France
Ֆուտբոլի դաշտի կառուցում և համապատասխան գույքով ապահովում Շաղատ, Սյունիքի մարզ 2016 Յալկեզեան հիմնադրամ
Ֆուտբոլի դաշտի վերանորոգում և համապատասխան գույքով ապահովում Անգեղակոթ, Սյունիքի մարզ 2016 BfdW