Ավարտված ծրագրեր

Անվանում Գտնվելու վայրը Տարեթիվ Հովանավոր
Համայնքի զարգացման ռազմավարական եռամյա ծրագրի մշակում Շաղատ, Շաքի, Անգեղակոթ, Սյունիքի մարզ 2014 BfdW
Հանդիսությունների սրահի կահավորում Պառավաքար, Տավուշի մարզ 2014 BfdW
Հանդիսությունների սրահի կահավորում Հարթավան, Արագածոտնի մարզ 2014 BfdW
Ճամբարի կազմակերպում 2014 BfdW
Մանկապարտեզի կահավորում Աշոտավան, Սյունիքի մարզ, 2014 Օրանժ/Հայաստան
Մանկապարտեզի կահավորում Բազում, Լոռու մարզ 2014 BfdW
Մանկապարտեզի կահավորում Արգինա, Արմավիրի մարզ 2014 BfdW
Մեկ գյուղ ծրագիր Հարթավան, Արագածոտնի մարզ 2014 Օրանժ Հիմնադրամ
Շիրակի թեմի առաջնորդարանի անտառ-պուրակի մշակություն 2014 BfdW
Ոռոգման ջրագծի անցկացում Բաղանիս, Տավուշի մարզ 2014 Յալկեզեան հիմնադրամ
Պտղաբուծության զարգացման միջոցով Գեղարքունիքի մարզի ֆերմերային տնտեսությունների եկամուտների բարելավում Կարճաղբյուր, Գեղարքունիքի մարզ, Ակունք, Կոտայքի մարզ, Խաչաղբյուր, Գեղարքունիքի մարզ, Ծովակ, Գեղարքունիքի մարզ, Շատջրեք, Գեղարքունիքի մարզ, Լուսակունք, Գեղարքունիքի մարզ, 2014 HEKS/EPER
Տնկարանի և 1 հա անտառի հիմնում Լուսագյուղ, Արագածոտնի մարզ, 2014 ECO Consult Germany
Օրգանական գյուղատնտեսության փորձացուցադրական ուսումնական կենտրոնի հիմնում 2014 BfdW
Ֆուտբոլի դաշտի ցանկապատում, կահավորում Պառավաքար, Տավուշի մարզ 2014 Օրանժ Հիմնադրամ
"Կանաչապատ համայնքներ" ծրագիր 9 համայնք, Արագածոտնի մարզ 2013 EED/BftW