Ավարտված ծրագրեր

Անվանում Գտնվելու վայրը Տարեթիվ Հովանավոր
Տնային տնտեսությունների եկամուտների բարելավման ծրագիր պտղաբուծության զարգացման միջոցով 6 համայնք, Գեղարքունիքի մարզ, Գեղարքունիքի մարզ 2013 HEKS/EPER
Տնտեսական ինտեգրման ծրագիր 29 համայնք, Գեղարքունիքի մարզ 2013 EED/BftW
Օրգանական գյուղատնտեսության փորձացուցադրական ուսումնական կենտրոնի հիմնում 2013 UNDP/UNOPS
Արմավիրի մարզում ձեռնարկատիրության խթանում այգեգործության ոլորտում Բաղրամյանի ենթաշրջան, Արմավիրի մարզ 2012 EED
Դպրոցի մարզադահլիճի կահավորում Արևաշող, Լոռու մարզ 2012 Օրանժ/Հայաստան
Դպրոցի մարզադահլիճի և մարզադաշտի կահավորում Շինուհայր, Սյունիքի մարզ 2012 Օրանժ/Հայաստան
Խմելու ջրի ներքին ցանցի վերակառուցում Արծնի, Լոռու մարզ 2012 USAID/CHF, EED
Խմելու ջրի ներքին ցանցի վերակառուցում Ծավ, Սյունիքի մարզ 2012 USAID/CHF, EED
Ծիրանի արժեշղթայի վերլուծություն Արարատի, Արմավիրի, Արագածոտնի և Վայոց Ձորի մարզեր 2012 EED, Շեն-Ֆրանսիա
Համակարգչային կենտրոնի հիմնում Ախուրյան, Շիրակի մարզ 2012 Օրանժ/Հայաստան
Համակարգչային կենտրոնի հիմնում Մայիսյան, Շիրակի մարզ 2012 Օրանժ/Հայաստան
Համակարգչային կենտրոնի հիմնում Նորակերտ, Գեղարքունիքի մարզ 2012 EED
Համայնքային մարզասրահի կահավորում Վազաշեն, Տավուշի մարզ 2012 Օրանժ/Հայաստան
Համայնքային մարզասրահի կահավորում Բասեն, Շիրակի մարզ 2012 Օրանժ/Հայաստան
Հայկական ՀԿ-ների համար M4P մեթոդաբանության դասընթացի մշակում Երևան 2012 EED