Image

Տեսական դասընթաց/խորհրդատվություն Արցախից տարհանված ընտանիքների համար, և բուժանյութերի, պարարտանյութերի ու սերմերի բաշխում

«Պտղաբուծության զարգացում Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում» ծրագրի շրջանակում սույն թվականի հունիսի 11-ին Եղեգնաձոր  քաղաքում տեղի ունեցավ դասընթաց և բուժանյութերի բաշխում:  Դասընթացի ընթացքում շահառուներին ներկայացվեցին սածիլների մշակության առանձնահատկությունները, ինչպես նաև՝ լոբու և վարունգի մշակությունը՝ որպես երկրորդ բերքի ստացում: 13 մասնակիցներին տրամադրվեցին համապատասխան տեղեկատվական նյութեր: Այնուհետև ծրագրի շահառու  Արամ Հակոբյանի մասնագիտացված խանութում տեղի ունեցավ բուժանյութերի ներկայացում և բաշխում:

Image

 

 

Appel pour aide

 

Support

Faire un don

 

Faire un don