Publication

Publications

Պտղաբուծության շուկայի զարգացում մարքեթինգային խմբերի միջոցով
Horticulture Market Development, 2021
Սառնարանային պահպանություն
Cold storage of fruits and vegetable, 2020
Ինչպես ընտրել որակյալ տնկիներ
Quality seedlings, 2020
Ագրոներդրանք
Agro-input supply, 2019
Վահանակիրներ
Diaspididae, 2019
Ծնեբեկ
Asparagus, 2019
Development of horticulture, 2019
Կաթիլային ոռոգում պտղատու այգիներում
Drop irrigation, 2019
Կորիզավոր պտղատեսակների հիմնական հիվանդությունները
Stone-fruit diseases, 2019
Պտղատու այգիների հիմնում և խնամք
Establishment of orchards, 2019
Հետազոտություն
Research on legal framework, 2019
Համապարփակ աջակցություն
EU Funded Project Brochure, 2019

Call for 
Support

 

Support

Donate
Now

 

Donate