Publication

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Marketing Groups
Մարկետինգային խմբերի արդյունքների վերլուծություն, 2023
Կոոպերատիվներ
Շահառու կոոպերատիվների վերլուծություն, 2023
Bottleneck Analysis
Ագրիլոգիստիկայի վերլուծություն, 2022
Fodder Production
Անասնակերի արտադրություն և արոտների բարելավում, 2022
Հայեցակարգային առաջարկություններ
Հայեցակարգային առաջարկություններ, 2022
Project Results Presentation
Ծրագրի արդյունքների ներկայացում, 2022
Պտղաբուծության շուկայի զարգացում մարքեթինգային խմբերի միջոցով
Պտղաբուծության շուկայի զարգացում մարքեթինգային խմբերի միջոցով, 2021
Ինչպես ընտրել որակյալ տնկիներ
Ինչպես ընտրել որակյալ տնկիներ, 2020
Cold storage of fruits and vegetable
Պտուղ բանջարեղենի սառնարանային պահպանություն, 2020
Ծնեբեկ
Ծնեբեկ, 2019
Պտղաբուծության զարգացման ազգային համաժողով, 2019
Կաթիլային ոռոգում պտղատու այգիներում
Կաթիլային ոռոգում, 2019

Աջակցե՛ք ծրագրերին

 

Աջակցել

Օգնեք
հիմա

 

Նվիրաբերել