Image
Cleaning of Draining System

Հեղեղատարերի մաքրում և պարբերաբար իրականացվող աղբահանության կազմակերպում

Սոցիալական զարգացում
|
Ձիթհանքով, Շիրակ

Համայնքում կանոնավոր կերպով կիրականացվի աղբահանություն՝ համայնքի բնակիչների միջոցներով

30%
3000 EUR
Տարեթիվ
2022

Աջակցե՛ք ծրագրերին

 

Աջակցել

Օգնեք
հիմա

 

Նվիրաբերել