Publication

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Marketing Groups
Մարկետինգային խմբերի արդյունքների վերլուծություն, 2023
Կոոպերատիվներ
Շահառու կոոպերատիվների վերլուծություն, 2023
Bottleneck Analysis
Ագրիլոգիստիկայի վերլուծություն, 2022
Հայեցակարգային առաջարկություններ
Հայեցակարգային առաջարկություններ, 2022
Project Results Presentation
Ծրագրի արդյունքների ներկայացում, 2022
Fodder Production
Անասնակերի արտադրություն և արոտների բարելավում, 2022
Պտղաբուծության շուկայի զարգացում մարքեթինգային խմբերի միջոցով
Պտղաբուծության շուկայի զարգացում մարքեթինգային խմբերի միջոցով, 2021
Cold storage of fruits and vegetable
Պտուղ բանջարեղենի սառնարանային պահպանություն, 2020
Ինչպես ընտրել որակյալ տնկիներ
Ինչպես ընտրել որակյալ տնկիներ, 2020
Պտղատու այգիների հիմնում և խնամք
Պտղատու այգիների հիմնում, 2019
Ագրոներդրանք
Ագրոներդրանք, 2019
Վահանակիրներ
Վահանակիրներ պաստառ, 2019

Աջակցե՛ք ծրագրերին

 

Աջակցել

Օգնեք
հիմա

 

Նվիրաբերել