sponsors

Հովանավորներ

Շեն ԲՀԿ-ի բոլոր ծրագրերն իրականացվել են Ֆրանսիայում մեր քույր կազմակերպության՝ Շեն Ֆրանսիայի, Յալկեզեան Հիմնադրամի և Սփյուռքի մի քանի այլ կազմակերպությունների, ինչպես նաև մի շարք ճանաչված միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ, ինչպիսիք են. Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը (World Council of Churches), Քրիստոնեական օգնություն (Christian Aid, ՄԹ) կազմակերպությունը, Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամը (IFAD), Հաց աշխարհի համար (BfdW, Գերմանիա) կազմակերպությունը, Զարգացման համագործակցության միջեկեղեցական կազմակերպությունը (ICCO, Նիդերլանդներ), Օքսֆամ Նովիբը (Oxfam Novib, Նիդերլանդներ), Շվեյցարական միջեկեղեցական օգնություն (HEKS-EPER, Շվեյցարիա) կազմակերպությունը, ԿԱԶԱ Հիմնադրամը (KASA, Շվեյցարիա), Միացյալ ազգերի կազմակերպության Զարգացման ծրագիրը (UNDP), Միացյալ ազգերի կազմակերպության Բնակչության հիմնադրամը (UNFPA), ԱՄՆ Գյուղատնտեսության դեպարտամենտը (USDA), Միացյալ ազգերի կազմակերպության Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը (FAO), Միացյալ թագավորության Միջազգային զարգացման դեպարտամենտը (DFID), ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալությունը (USAID), Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալությունը (SDC, Շվեյցարիա), Օրանժ հիմնադրամը, Ֆրանսիայի Օվերն-Ռոն-Ալպ շրջանը:

Ներկայումս Շեն ԲՀԿ-ի հովանավորներն են.

Call for 
Support

 

Support

Donate
Now

 

Donate