Հրապարակումներ

Կարտոֆիլի վնասատուները, Երևան, 2015թ․
Կարտոֆիլի հիվանդությունները, Երևան, 2015թ․
Խնձորենու և տանձենու հիվանդությունները, Երևան, 2015թ․
Ցորենի հիվանդությունները, Երևան, 2015թ․
Տանձենու մշակություն, Երևան, 2014թ․
Հայաստանում մշակվող տանձենու սորտերը, Երևան, 2014թ․
Տանձի հետբերքահավաքային պահպանումը, Երևան, 2014թ․
Պայքար բույսերի վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ առանց թունաքիմիկատների, Երևան, 2014թ․
Օրգնական մթերք արտադրողների միություն, Երևան, 2013թ․ (անգլերեն)
Օրգանական գյուղատնտեսության ուսումնափորձնական կենտրոն Ակունքում, Երևան, 2013թ․ (անգլերեն)