Image
The establishment and strengthening of agricultural cooperatives with the use of improved legislation and modern technologies

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների հիմնումը և հզորացումը բարելավված օրենսդրության և ժամանակակից տեխնոլոգաների կիրառությամբ

Տնտեսական զարգացում
|
Շիրակ Լոռի Տավուշ Արագածոտն Գեղարքունիք Սյունիք Վայոց ձոր

«Շեն» բարեգործական հասարակական կազմակերպության «Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների հիմնումը և հզորացումը բարելավված օրենսդրության և ժամանակակից տեխնոլոգաների կիրառությամբ» եռամյա ծրագրի նպատակներն են․ 

  1. Ծրագրի շահառու 25 գյուղերի փոքր ֆերմերների համար ագրոէկոլոգիական հիմունքներով մրգերի, բանջարեղենի և հացահատիկի մշակումը դարձնել ավելի շահավետ,
  2. Աջակցել կոոպերատիվներին գյուղատնտեսական ոլորտում նորարարական մոտեցումներ կիրառելու հարցում,
  3. Աջակցել գյուղերին/կոոպերատիվներին անմշակ հողերի մշակմամբ զբաղվելու և եկամուտներ ստանալու հարցում:
Ծրագրի տևողություն
2023 - 2026
Հովանավոր
Հաց աշխարհին

Աջակցե՛ք ծրագրերին

 

Աջակցել

Օգնեք
հիմա

 

Նվիրաբերել