Ongoing Projects

Ավարտված ծրագրեր

Project Location Year Sponsor
Մեղրաշատ գյուղի դպրոցի սպորտդահլիճի վերանորոգում և կահավորում 2020
Մեղրաշատ գյուղի դպրոցի սպորտդահլիճի վերանորոգում և կահավորում Մեղրաշատ, Շիրակ 2020
Մեղրաշատ գյուղի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում 2020
Մեղրաշատ գյուղի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում Մեղրաշատ, Շիրակ 2020 «ԱՄՔՈՐ Հայաստան» հիմնադրամ
Մեղրաշատ գյուղում մանկապարտեզի հիմնում 2020
Լոր կաթ արտադրողների կոոպերատիվի հզորացում, թանի արտադրության սարքավորումների տրամադրում 2020
Մեղրաշատ գյուղում մանկապարտեզի հիմնում Մեղրաշատ, Շիրակ 2020 «ԱՄՔՈՐ Հայաստան» հիմնադրամ
Լոռու մարզի Արևաշող համայնքում խորքային հորի վերակառուցում 2020
Աջակցություն Ձիթհանքով գյուղի զարգացմանը 2020
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի կայանատեղի կառուցում Բալաքի կոոպերատիվի համար 2020
Աջակցություն Ձիթհանքով գյուղի զարգացմանը Ձիթհանքով, Շիրակ 2020 «ԱՄՔՈՐ Հայաստան» հիմնադրամ
Վարդենյանց կաթ արտադրողների կոոպերատիվի հզորացում, կաթի վերամշակման սարքավորումների և շինանյութի տրամադրում 2020
Սոցիալական աջակցության տրամադրում բռնի տեղահանված արցախցիներին 2020
Տավուշի մարզի Արճիս գյուղի մանկապարտեզի վերակառուցում 2020
Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի մարզերի մարքետինգային խմբերի կարողությունների հզորացում 2020
Շիրակի մարզի Սարատակ գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգում, գույքի տրամադրում 2019
Սյունիքի մարզի Շաղատ համայքում ծառատունկի կազմակերպում 2019
Սյունիքի մարզի Շաղատ գյուղի ոռոգման ջրագծի ջրհավաք ավազանի վերանորոգում 2019
Մանկապարտեզի բակի և հանդիսությունների սրահի բարեկարգում 2019
Ներառական գյուղական կոոպերատիվների զարգացում, ենթակառուցվածքների վերականգնում և տեղական ՀԿ-ների կարողությունների հզորացում՝ համայնքների կայուն զարգացման համար 2019

Աջակցե՛ք ծրագրերին

 

Աջակցել

Օգնեք
հիմա

 

Նվիրաբերել