Image
Planting 5 ha of forest on community lands and reconstruction of irrigation system

Համայնքային հողերի վրա 5 հա անտառի տնկում և ոռոգման համակարգի վերակառուցում

Բնության պահպանություն
|
Ձորագլուխ, Արագածոտն

Կվերականգնվեն 5 հա համայնքային դեգրադացված հողերը և կտնկվի անտառը։ Ծրագիրը հնարավորություն կտա նաեւ ոռոգել համայնքի բոլոր 80 տնտեսությունների հողատարածքները։

Ծրագրի տևողություն
2020 - 2026
Հովանավոր
Ծառ քեզ համար

Աջակցե՛ք ծրագրերին

 

Աջակցել

Օգնեք
հիմա

 

Նվիրաբերել