Image
Fodder test

Կերարտադրության ցուցադրական համայնք. բնական կերհանդակների բարելավում և չմշակվող վարելահողերի վերականգնում

Տնտեսական զարգացում
|
Բալաք, Սյունիք

Ծրագրի հիմնական նպատակն է Սիսիան համայնքի Բալաք գյուղում օգտագործել բնական կերային տարածքների վերականգնման արդյունավետ մեթոդները և նվազեցնել ճնշումը արոտավայրերի վրա անասնակերի արտադրության համար՝ չօգտագործվող վարելահողերի մշակմամբ: Սա թույլ կտա կայուն ձևով կազմակերպել անասնակերերի համար տեղական բարձրարժեք սերմերի արտադրությունը, պահպանել ագրոկենսաբազմազանությունը, ապահովել կլիմայի հետ հարմարվողականությունը և ստեղծել կայուն եկամուտներ ֆերմերների համար:

Ծրագիրը ներառում է տարբեր պիլոտային տարածքներ՝ օգտագործելով բարելավման մի շարք մեթոդաբանություններ: Ընդհանուր առմամբ, համայնքում կվերականգնվի և/կամ կբարեկարգվի 123 հա հողատարածք, որից.

• 20 հա արոտ

• 20 հա խոտի մարգագետիններ

• 83 հա վարելահողեր։

Ծրագրի տևողություն
2022 - 2023
Տարեթիվ
2023
Հովանավոր
ԳՄՀԸ

Աջակցե՛ք ծրագրերին

 

Աջակցել

Օգնեք
հիմա

 

Նվիրաբերել