Image
Chene France in Shirak Marz

Շեն Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները Շիրակի մարզում

Image
Dzitankov Kindergarten

Օգոստոսի 18-ին Շեն ֆրանսիայի հիմնադիր անդամ Տիգրան Շիրվանյանը պատվիրակությամբ այցելեց Շիրակի մարզում իրագործվող ծրագրերը։

Image
Northern Cheese Cooperative

Ձիթանքովում հյուրերն այցելեցին մանկապարտեզը և սպորտդահլիճը։ Նրանք գոհունակությամբ նկատեցին, որ դրանք ապահովված են անհրաժեշտ բոլոր հարմարություններով և պատշաճ կերպով աշխատում են։ Երկու հաստատություններում էլ թե՛ աշխատակիցները, թե՛ սաները շատ գոհ են պայմաններից։ Այնուամենայնիվ, առկա էին որոշ աննշան թերություններ, որոնք կշտկվեն մեկ ամսվա ընթացքում։

Այնուհետև, Ամասիա համայնքի Մեղրաշատ գյուղում պատվիրակությունն այցելեց «Հյուսիսի պանիր» կանանց կոոպերատիվ։ Կոոպերատիվն իր կարողությունները զարգացրել է «Շեն» ԲՀԿ աջակցությամբ։ Ընդամենը երկու տարվա գործունեության ընթացքում նրանք արդեն ստացել են ԱՄՆ 5 տոննա չեչիլ պանիր ԱՄՆ արտահանելու առաջարկ։ 

Նման հաջողությունները ոգևորում են կոոպերատիվի անդամներին և մղում են, որպեսզի նրանք ընդարձակվեն։
 

Call for 
Support

 

Support

Donate
Now

 

Donate