Image
Agroforestry Restoration of 7 ha of Community Land in Shenavan

7 հա տարածքի ագրոանտառաբուծական վերականգնում Շենավանում

Բնության պահպանություն
|
Շենավան, Լոռի

Սա Հայաստանում իրականացվող առաջին ագրոանտառաբուծական ծրագիրն է։ Ծրագրի հիմնական շահառուներն են Շենավանի 513 բնակիչները։ Բացի այդ, ծրագրից անուղղակիորեն կշահեն Լոռու մարզի 212,600 բնակիչները, որոնցից 125,400-ը բնակվում են քաղաքներում, իսկ 87,200-ը՝ գյուղական բնակավայրերում:

Ծրագրի շրջանակներում Շենավան բնակավայրի 7 հեկտար հողատարածքում կտնկվի 26,175 տնկի, այդ թվում՝ 16,175 ծառ և 10,000 թուփ։ Առաջնային տեսակները ներառելու են վայրի պտղատու ծառերը, թփերը, հատապտուղները և խառը անտառների տարբեր տեսակներ: Տարածքի տեղագրությունից ելնելով՝ տեղանքը կբաժանվի առանձին ենթատարածքների, որոնցից յուրաքանչյուրը մշակված է ըստ տնկման յուրահատուկ մոտեցումների, կառավարման ռազմավարության և օգտագործման նպատակի:

Բոլոր գործընթացներն իրականացվում են համայնքի ավագանու և բնակչության համագործակցությամբ՝ ապահովելով նրանց համաձայնությունը, անմիջական ներգրավվածությունը, տեղեկացվածությունը և պարտավորությունները ծրագրի ողջ ընթացքում:

Ծրագրի տևողություն
2024 - 2026
Հովանավոր
Ծառ քեզ համար

Աջակցե՛ք ծրագրերին

 

Աջակցել

Օգնեք
հիմա

 

Նվիրաբերել