Publication

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Պտղաբուծության շուկայի զարգացում մարքեթինգային խմբերի միջոցով
Պտղաբուծության շուկայի զարգացում մարքեթինգային խմբերի միջոցով, 2021
Սառնարանային պահպանություն
Պտուղ բանջարեղենի սառնարանային պահպանություն, 2020
Ինչպես ընտրել որակյալ տնկիներ
Ինչպես ընտրել որակյալ տնկիներ, 2020
Պտղատու այգիների հիմնում և խնամք
Պտղատու այգիների հիմնում, 2019
Ագրոներդրանք
Ագրոներդրանք, 2019
Վահանակիրներ
Վահանակիրներ պաստառ, 2019
Ծնեբեկ
Ծնեբեկ, 2019
Պտղաբուծության զարգացման ազգային համաժողով, 2019
Կաթիլային ոռոգում պտղատու այգիներում
Կաթիլային ոռոգում, 2019
Կորիզավոր պտղատեսակների հիմնական հիվանդությունները
Կորիզավոր հիվանդություններ, 2019
Հետազոտություն
Հետազոտություն օրենսդրական դաշտի վերաբերյալ, 2019
Համապարփակ աջակցություն
Համապարփակ աջակցություն լեռնային շրջաններին, 2019

Աջակցե՛ք ծրագրերին

 

Աջակցել

Օգնեք
հիմա

 

Նվիրաբերել