Հրապարակումներ

Ծիրանի արժեշղթան Հայայստանում, 2012թ․ (անգլերեն)
Իջևանատան կառավարում, 2012թ․
Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացումները Հայաստանում, 2012թ․ (անգլերեն)
Նռնենու, թզենու, արքայանարնջենու վնասատուներն ու հիվանդությունները եվ պայքարը դրանց դեմ, 2012թ․
Թզի, արևելյան խուրմայի և նռան այգիների կառավարման ձեռնարկ, մաս 1, M4M ծրագիր, 2012թ․
Euzophera Punicaella Հայաստանում և պայքարը այդ վնասատուի դեմ, 2012թ․
Թզի, արևելյան խուրմայի և նռան այգիների կառավարման ձեռնարկ, մաս 2, 2012թ․
Հողի էրոզիա, Երևան 2011թ․
Վայրի հավաք, Երևան 2011թ․
Ի՞նչ է օրգանական գյուղատնտեսությունը, Երևան 2011