Հրապարակումներ

Հայկական օրգանական ծիրան, 2017թ․ (ռուսերեն)
Կորիզավորների հիվանդություններ
Կորիզավորների վնասատուներ
Օրգանական գյուղատնտեսության նվաճումները, 2016թ․
Հնդավոր պտղատեսակների էտ
Օրգանական մեղվաբուծության առանձնահատկությունները, Երևան 2015թ․
Բուժանյութեր օրգանական գյուղատնտեսության համար, Երևան 2015թ․
Կարտոֆիլի վնասատուները, Երևան 2015թ․
Խնձորենու և տանձենու վնասատուները, Երևան 2015թ․
Կարտոֆիլի վնասատուները, Երևան, 2015թ․