Հրապարակումներ

Կենսահումուսի պատրաստում, Երևան, 2011թ․
Կենսաապահովման հետազոտության հաշվետվություն, Մեղրի, Հարավային Հայաստան, M4M ծրագիր, Երևան 2010թ․ (անգլերեն)
Զարգացնելով մերձարևադարձային մրգերի շուկաները Մեղրիում, Հարավային Հայաստան, M4M ծրագիր, Երևան 2010թ․ (անգլերեն)
Գենդերային հավասարությունը Մեղրիում հաշվետվություն, Հարավային Հայաստան, M4M ծրագիր, Երևան 2010թ․ (անգլերեն)
Օրգանական գյուղատնտեսության խորհրդատվություն, Երևան 2010թ (հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն)
Օրգանական մթերք, Երևան 2010թ․
Աղետների ռիսկի նվազեցման հաշվետվություն (Մեղրիի շրջան, Հարավային Հայաստան), M4M ծրագիր, Երևան 2010թ․ (անգլերեն)
Սպառման սովորությունների ու գնումների վարքագծի հետազոտության հաշվետվություն (ՄԵղրիի շրջան, Հարավային Հայաստան), M4M ծրագիրteam, Երևան 2010 (անգլերեն)
Օրգանական անասնապահություն, Երևան 2010թ․
Շրջակա միջավայր և բնապահպանություն, Մ. Դավթյան, «Արահետ Պրես», «Շեն» ԲՀԿ հրատարակություն, Երևան 2010 (3-րդ հրատարակություն)