Հրապարակումներ

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների դերը
Կենսագազի արտադրություն
Կտավատի յուղի արտադրություն
Հացազգիների Մշակության առանձնահատկություններ
Հացահատիկային մշակաբույսերի հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումներ
Չորանոցային տնտեսություն
Վայրի Հավաք
Ուղեցույց ֆերմերների համար, 2017 (հայերեն)
Գյուղատնտեսական կոոպերացիան Հայաստանում, 2016 (Հայերեն)
Հայաստանի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ղազախստանի գյուղատնտեսական արտադրողների միջև կոոպերացիայի հաջողությունների և մարտահրավերների համեմատական վերլուծություն (2017)