Publication

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Hiking Trails
Տուրիստական արահետների ծրագիր, 2018
Հաճարի վերամշակում, ձավարի արտադրություն
Role of Agricultural Cooperatives, 2018
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների դերը, 2018
Հացահատիկային մշակաբույսերի հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումներ, 2018
Չորանոցային տնտեսություն
Չորանոցային տնտեսություն, 2018
Biogas
Կենսագազի արտադրություն, 2018
Wild Collection, 2018
Վայրի հավաք, 2018
Flaxseed oil production
Կտավատի յուղի արտադրություն, 2018
Specificities of cereals cultivation
Հացազգիների մշակության առանձնահատկությունները, 2018
Ուղեցույց ֆերմերների համար, 2017
IFAD for Country Project
Կոոպերացիայի համեմատական վերլուծություն, 2017
Armenian Organic Apricot
Հայկական օրգանական ծիրան, 2017

Աջակցե՛ք ծրագրերին

 

Աջակցել

Օգնեք
հիմա

 

Նվիրաբերել